REPARACIJA SERVO PUMPE

Reparacijom pumpe saniramo najčešće kvarove kao što su curenje ulja te „zujanje“ pumpe. Izmjenom semeringa, gumica, piksi i ležajeva, odnosno elemenata jezgre servo pumpe vraćamo sve postavke servo pumpe na tvorničke mjere.

Reparacija servo pumpe Zagreb Angor